Novinky

Výberové konanie do programu PYP / The selection process to 1st grade of PYP23.05.2022

Vážení rodičia,

odvolávajúc sa na informácie k výberovému konaniu do 1. ročníka PYP, zverejnené v inštrukciách na našej stránke www.gjh.sk, Vás chceme informovať, že pozvánku k výberovému procesu budeme posielať elektronicky a to na emailové adresy oboch zákonných zástupcov (ak nie je určené inak) uvedené v prihláške, a nie obyčajnou poštou.

Dear parents,

referring from the information about the selection process to 1st grade of PYP given in the instructions on our website www.gjh.sk, we would like to inform you, that the invitation will be sent to both legal guardians (unless stated otherwise) by email to email addresses indicated on the application form and not by post.

Informácie pre záujemcov o štúdium nájdete v časti O škole - Pre záujemcov o štúdium

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA GJH18.05.2022

Dvojročný medzinárodný program International Baccalaureate Diploma (IBD)

Komentár k výsledkom
Výsledky

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

Závery komisie
Poradovník

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

Závery komisie
Poradovník

PÄŤROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

Závery komisie
Poradovník

Odvolanie - vzor
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení

Informácie pre záujemcov o štúdium nájdete v časti O škole - Pre záujemcov o štúdium

Novohradská Newsletter22.04.2022

Vyšlo nové - Veľkonočné číslo časopisu Novohradská Newsletter

Všetky čísla nájdete na stránke: Novohradská Newsletter

2% z daní - podporte Nadáciu Novohradská02.02.2022

Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Nadácii Novohradská.

Viac o 2% z daní...

Školský podporný tím (ŠPT)19.11.2021

Školský podporný tím, sme vytvorili ako odozvu na potrebu prepájať rôzne úrovne pomoci v prospech žiakov, rodičov a pedagógov. Našou snahou je podieľať sa na vytváraní zdravého a bezpečného prostredia, kde spoločne môžeme budovať pozitívnu klímu školy.

Viac na stránke: Informácie - Školský podporný tím

Spojená škola Novohradská02.09.2016

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?