Novinky

Informácie k prijímacím skúškam07.05.2021

Termíny a základné pravidlá prijímacích skúšok
Harmonogram pre záujemcov o 8-ročné štúdium
Harmonogram pre záujemcov o 4-ročné štúdium
Harmonogram pre záujemcov o 5-ročné štúdium

Prevádzka školy v období od 10.5.202107.05.2021

Vážení kolegovia, ctení rodičia a milí žiaci!
Radi by sme Vás touto cestou informovali o výučbe na našej škole od 10.5.2021.

Na prijímacie skúšky nevyžadujeme negatívny test uchádzača ani zákonného zástupcu.

Celý týždeň bude prezenčná výučba pre žiakov I.-IV.PYPSJ a I.-V.PYPAJ.

Všetci ostatní žiaci a študenti:

Pondelok až streda – riaditeľské voľno – učitelia môžu na tieto dni zadať prácu na doma

Štvrtok a piatok

  • Rovnako ako predchádzajúci týždeň bude prebiehať vyučovanie pre všetkých žiakov prvého a druhého stupňa, pre žiakov malého gymnázia a žiakov pMYP až III.MYP.
  • Študenti veľkého gymnázia, MYP4, MYP5 a 3IBD budú mať vo štvrtok program s triednymi učiteľmi (v budove školy alebo mimo nej). V piatok už budeme v škole a pôjdeme podľa štandardného rozvrhu hodín.

Jednotlivé sekcie školy budeme v prípade potreby presnejšie informovať prostredníctvom EduPage alebo mailom cez triednych učiteľov.

Škola bude otvorená denne od 7:30 do 18:30. Dôrazne žiadame, aby ste túto možnosť využili len v nevyhnutných prípadoch a za dodržania všetkých hygienických opatrení.

Ďakujeme a zostávame s pozdravom
vedenie školy

Informácia pre rodičov detí prihlásených do výberového konania oboch sekcií IB Primary Years Programu (PYP) / Information for the parents of children appying for the IB Primary Years Program (PYP)28.04.2021

Vážení rodičia,

 
výberové konanie do oboch sekcií PYP (anglickej aj slovenskej) sa bude konať v sobotu 5.júna 2021.
Konkrétne detaily priebehu konania budú samozrejme záležať aj na aktuálnej epidemiologickej situácii. Podrobnejšie informácie a pozvánku budeme posielať rodičom prostredníctvom e-mailových kontaktov, ktoré uviedli na prihláške dieťaťa.

Ďakujeme za pochopenie,
vedenie školy

Dear parents,

 
We would like to inform you that the placement tests for both sections of PYP (English and Slovak will take place on Saturday, June 5, 2021.
Due to possible covid restrictions the exact schedule and the invitation will be sent to parents via email adresses provided on the Application Form.

Thank you for your understanding,
School Management

Novohradská Newsletter - jar 202127.04.2021

Pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/202201.02.2021

Virtuálne DOD
PYP
Pokyny a prihláška do I.PYP SJ.
Instructions and Application Form for I.PYP AJ. - More information

 
Výberové konanie do oboch sekcií PYP (anglickej aj slovenskej) sa bude konať v sobotu 5.júna 2021.
Konkrétne detaily priebehu konania budú samozrejme záležať aj na aktuálnej epidemiologickej situácii. Podrobnejšie informácie a pozvánku budeme posielať rodičom prostredníctvom e-mailových kontaktov, ktoré uviedli na prihláške dieťaťa.
 
We would like to inform you that the placement tests for both sections of PYP (English and Slovak will take place on Saturday, June 5, 2021.
Due to possible covid restrictions the exact schedule and the invitation will be sent to parents via email adresses provided on the Application Form.

Ponuka súkromnej umeleckej školy s elokovaným pracoviskom na SŠ Novohradská
GJH - 8-ročné štúdium
Kritéria prijímania

 
Nové informácie o prijímacej skúške na 8-ročné štúdium.

GJH - 4-ročné štúdium
Kritéria prijímania

 
Nové informácie o prijímacej skúške na 4-ročné štúdium.

GJH - 5-ročné bilingválne štúdium
Kritéria prijímania
Informácie o prijímaní

 
Nové informácie o prijímacej skúške na 5-ročné bilingválne štúdium.

IB Diploma
Podmienky a kritériá výberového konania na štúdium podľa diplomového programu IB Diploma pre rok 2021
Prihláška do IBD programu so začiatkom v šk. roku 2021/2022.
Pokyny k vyplneniu prihlasky 2021
The application to IBD programme for the school year 2021/2022
Instructions for filling in the application 2021

2% z daní - podporte Nadáciu Novohradská31.01.2021

Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Nadácii Novohradská.

Viac o 2% z daní...

Korešpondenčný seminár z matematiky29.12.2020

V časti Aktivity na škole - Korešpondenčný seminár z matematiky nájdete
Úspešní riešitelia 1. a 2. domáceho kola .

Informácie, odporúčania a kontakty od školských psychologičiek12.11.2020

Zobraziť informácie, odporúčania, linky pomoci, kontakty a možnosti priamej pomoci od našich školských psychologičiek. (.pdf) (aktualizované 28.10.2020)

ŠKD25.08.2020

Zobraziť informáciu o úhrade ŠKD v školskom roku 2020/2021 (.pdf)

Stravníci v školskom roku 2020/202125.08.2020

Informácia o cene stravných lístkov pre školský rok 2020/2021 (.pdf)
Zobraziť informácie pre stravníkov...

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?