Dokumenty

Školský poriadok 2023/2024 (.pdf) aktualizované 11.9.2023
Filozofia čestnosti v procese vzdelávania na SŠ Novohradská (.pdf) aktualizované 30.8.2023

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Žiadosti

Žiadosti o komisionálnu skúšku

- návrat zo zahraničia (.docx)
- návrat zo zahraničia (.pdf)
- štúdium podľa individuálneho učebného plánu (.docx)
- štúdium podľa individuálneho učebného plánu (.pdf)

Žiadosť o predĺženie klasifikačného obdobia (.docx)
Žiadosť o predĺženie klasifikačného obdobia (.pdf)

Iné