Novohradská Times

Časopis je určený žiakom od 11 do 15 rokov.
3. číslo
2. číslo (.pdf)
PILOTNÉ ČÍSLO