ŠVL explained


O GJH konte

Každá osoba pracujúca alebo študujúca na GJH môže mať konto na školskej sieti. Jedná sa o pridelenú identitu (meno, heslo), pod ktorou môže daná osoba využívať rôzne služby a produkty počas prezenčnej aj dištančnej výučby.

Prezenčná výučba

Keď sa nachádzaš v budove školy, konto ti umožňuje:

  • Prihlásiť sa do školských počítačov v ŠVL an INF učebniach - využiješ ich hlavne počas hodín informatiky, ale sú prístupné aj počas prestávok a po skončení vyučovania. Počas návštevy ŠVL si povinný dodržiavať Poriadok ŠVL
  • Pripojiť sa na školskú WiFi sieť - môžeš si pripojiť svoj mobil, notebook alebo iné zariadenie a pristupovať na internet a ku školskej sieti.

Dištančná výučba (resp. služby prístupné cez internet)

Keď si doma (alebo kdekoľvek, kde máš prístup na internet a pamätáš si prihlasovacie údaje od svojho školského konta), môžeš využívať tieto služby:

  • Školský G Suite (po novom Google Workspace) - okrem mailovej schránky zahŕňa všetky aplikácie (Drive, Meet, Classroom...), ku ktorým máš prístup aj so súkromným Google kontom, no to školské ti poskytuje mnoho výhod.
  • Microsoft 365 A1 - poskytuje ti základné aplikácie balíčka Microsoft Office v online verzii (na prihlásenie použiješ login name@gjh.sk a heslo popísané v nasledujúcich sekciách)

Konto sa vytvára na 2. poschodí v ŠVL v rootovni. Konto obnáša:

O logine

Žiacky login name pozostáva z priezviska, znaku bodky (.) a iniciálky krstného mena. Príklad: žiak s menom Jozef Mak má prihlasovacie meno mak.j. Môže sa stať, že na škole už existuje človek s takýmto prihlasovacím menom, v tom prípade sa použije ďalšie písmenko z krstného mena, teda by to bol napríklad mak.jo. Ak neviete svoje prihlasovacie meno, buď sa obráťte na správcov, alebo sa skúste cez intranet prihlásiť cez túto názvotvorbu prihlasovacieho mena.

Každý má svoj súkromný login name a je zakázané vystupovať pod cudzím.

O hesle

Heslo (alebo password) slúži na vašu autentifikáciu. Každý, kto pozná heslo, sa môže prihlásiť a konať pod daným login nameom! Nie je dôležité aké cenné údaje na konte máte, alebo ako veľmi si chcete chrániť vaše nastavenia! Je teda v zájume každého heslo si strážiť a neustále meniť (aspoň tak raz mesačne), lebo na svete je plno ľudí, ktorí vaše heslo chcú získať (a robiť neplechu na váš účet). Nedbať o svoje heslo je asi rovnako rozum zastavujúca vec ako urobiť zo seba kópiu, dať jej všetky svoje doklady, kľuče a prostriedky a nechať ju chodiť po svete s tým, že môže robiť čokoľvek (aj ďalšie kópie)... :) Prezradenie hesla alebo prihlásenie iného človeka na svoje konto je porušenie poriadku ŠVL.

Zmena hesla

Windows v počítačových miestnostiach
Po prihlásení do Windows stlač ctrl-alt-delete a zvoľ "Change password" alebo "Zmeniť heslo".
Online napríklad z domu alebo kabinetu
Po prihlásení sa do intranetu, v sekcii Správa profilu, Zmena hesla. Priamy link.

Pri zmene hesla treba z bezpečnostných dôvodov vždy poznať pôvodné heslo a nové heslo zadať dva krát, aby bolo zrejmé, či ste sa pri zadávaní nepomýlili.

Zabudnuté heslo

V prípade, že ste zabudli heslo, treba prísť ku adminom a pekne poprosiť o reset hesla :)

O domovskom adresári

Každé konto má svoj vlastný domovský adresár, ktorému sa hovorí tiež home. Vo Windows tento adresár vystupuje ako disk H:, v Linuxe ako váš home directory, oznčovaný ~ (čítaj vlnovka / tilda / žblnk ...). Na home adresár je predvolená quota (limit) ?GB.

Ďalšia výhoda je, že dáta z home adresára máte nepretržite prístupné cez internet.

O prihlásení sa na Windows

Vo Windows rozlišujeme dva druhy prihlásenia: doménové a lokálne (workstationové). Vačšina z vás pozná hlavne to druhé - máte ho doma (alebo na GJH v kabinetoch). Vtedy máte konto a dáta na tom počítači, na ktorý sa prihlasujete. Pri prihlásení v kabinete alebo na svoj notebook vrámci GJH siete si svoje nastavenia musíte spravovať sami a svoj disk H: si pridať pravým klikom na My computer, vybrať ponuku Map network drive a vyplniť si:

DriveH:
Folder\\srotovnik\login

kde login je vaše GJH prihlasovacie meno. V prípade, že na počítač, na ktorom pracujete, sa prihlasujete iným menom a heslom, ako máte na GJH, ešte treba kliknúť na Different user name a vyplniť si meno v tvare GJH\login a heslo.

Poznámka: Takéto pripojenie H:čka funguje len vrámci siete GJH, nie cez internet.

V miestnostiach ŠVL sa prihlasuje doménovo, to znamená, že konto a dáta mate na serveri, ktorý sa nevypína, a počítač, na ktorý sa prihlasujete, je len akýsi prostriedok na prácu. Keď si zmeníte nejaké nastavenia (tzv. profile), po odhlásení sa tiež nahrajú na server a zachovajú aj pri nasledovnom prihlásení. Tento systém sa nazýva roaming profile. Pri prvom doménovom prihlásení dostanete základný profile pripravený správcami a máte automaticky prístup ku svojemu H:čku a ďalším sieťovým diskom. Nemusíte sa o nič starať.

Na doménovej mašine máte prístupné tieto disky:

FolderPopis
C: Systémový disk počítača. Nič si naň neukladajte.
C:\Users\<login> Tu sa nachádza váš profil. Po odhlásení sa nahrá na server.
H: \\srotovnik\<login> Osobny home adresár, tu sa nachádzajú vaše Documents, Desktop, Music, Videos a Downloads. Obvykle bývajú súčasťou profilu, ale podľa veľkosti súborov, ktoré tam veľa užívateľov má, by mohlo prihlasovanie/odhlasovanie trvať ťažké štvrťhodiny. Rovnako sa tým zamedzí strate údajov pri niektorých pokusoch, všakže. ;)
H:\.win Miesto, kde je uložený zvyšok profilu v prípade, že sa prihlasujete doménovo.
\\srotovnik\install Inštalačky programov, čo používame na GJH. Môžete si ich zobrať domov, ak máte napríklad pomalý internet, alebo sa už nedajú zohnať.
P: \\srotovnik\public Verejný disk s možnosťou zapisovať
S: \\srotovnik\software Rôzne programy, ktoré na GJH používame. Tento disk je iba na čítanie.


Copyright (C) 2015-2021 Jakub Veselý & Lenka Koplíková, built using UIKit

Verzia 3.0