ŠVL explained


O mailovaní

E-maily fungujú cez službu G Suite, ktorá je popísaná v samostatnej sekcii.Copyright (C) 2015-2021 Jakub Veselý & Lenka Koplíková, built using UIKit

Verzia 3.0