ŠVL explained


Správanie

Nie nebojte sa... V tomto článku sa nedozviete pedagogický doprovod k návšteve školy, ako sa máte pripravovať na hodiny a podobne... Bude tu len stručná príručka akýchsi pravidiel, ktorých dodržiavanie vedie k príjemnejšiemu životu na ŠVL.

Používanie miestností

 • Snažíme sa zostať v tichosti, nech ostatní môžu nerušene študovať
 • Prezúvame sa
 • Keď príde pani upratovačka, otvoríme niektoré veľké okno (jedno), aby podlaha skôr vyschla a miestnosť sa dala rýchlejšie znovu používať.
 • Vetráme iba ľahko prístupnými oknami (pravými oknami v Autíčkach napríklad nevetráme vôbec)

Používanie počítačov

 • Pri odhlasovaní po 13:25 (6. vyučovacia hodina), keď je v ŠVL už málo ľudí, vypneme vypínačom počítač aj monitor. Šetríme prostredie ;)
 • Pri zapájaní USB kľúčov či káblov zozadu počítača dávame pozor, aby sme nevypojili žiadny iný kábel a počítač vždy vrátime na jeho pôvodné miesto.
 • Svoje miesto po sebe nechávame upratané. Stačí dať klávesnicu a myš na miesto, zasunúť stoličku, zahodiť odpadky a podobne - netreba utierať prach :)
 • Nefunkčný počítač, alebo akýkoľvek problém hlásime správcom v rootovni.

Používanie konta

Stará, otrepaná téma. No ani v dnešnej modernej dobe, ani pri dnešných nárokoch na bezpečnosť a povedomiu o počítačovej kriminalite, ešte niektorí nepoznajú základné bezpečnostné návyky... Dôležité je najmä:

 • Meno a heslo nie sú na obťažovanie užívateľov, ale na identifikáciu (povedanie, kto som) a autentifikáciu (zaručenie, že identifikácia je správna) užívateľa. Keď máte nejaké heslo, musíte si ho strážiť ako oko v hlave a podnikať kroky, aby sa ho nik nedozvedel. Keď nejaké konto ďalej nechcete používať, treba ho korektne zrušiť. Zabudnutie hesla a nestaranie sa, je asi také účinné, ako nevyberanie poštovej schránky, aby sme nemuseli platiť účty.
 • Nikomu nikdy nepovedať heslo
 • Často si meniť heslo
 • Po odhlásení skontrolovať, či vyzerá obrazovka počítača tak, ako pred prihlásením. Často sa stane, že sa niekto preklepne a v skutočnosti ostane prihlásený, alebo mu počítač položí otázku a daný užívateľ sa akurát nepozorovane odplíži mysliac si, že sa tá otázka zodpovie sama...
 • S akýmkoľvek problémom pri prihlasovaní/odhlasovaní sa treba prísť poradiť so správcom.
 • Pri vzdialenom prihlasovaní (preberanie pošty, kopírovanie súborov, ...) sa treba presvedčiť, či je použitý protokol šifrovaný (HTTPS, SSH, SCP, POP3S, ...)


Copyright (C) 2015-2021 Jakub Veselý & Lenka Koplíková, built using UIKit

Verzia 3.0