ŠVL explained


Bash

Výhodou strednej školy je, že môžete byť odborník na čokoľvek prakticky bez akýchkoľvek hlbokých znalostí. Takže si iba vysvetlíme zopár príkazov, z ktorých je jasná podstata, všetko ostatné si vás už nájde, keď to budete ozaj chcieť.

Programy

Najprv si spomenieme niekoľko programov, ktoré sú celkom intuitívne na používanie. Spustíme ich napísaním ich mena do promptu. Ukončujú sa zvyčajne klávesom Q, ctrl-Q, Esc-Esc a podobne (použite fantáziu).

finger
Ukáže nám zoznam ľudí, ktorí sú prihlásení a odkiaľ
mutt
Mailový program. Tento program sa zíde poznať. Poskytuje základnú schopnosť čítania/písania mailov, obvykle aj keď ostatné možnosti mailovania zlyhávajú (webmail, IMAP...). Nakoľko však beží na serveri, nepoužíva na preberanie pošty žiadny protokol, ale priamo číta maildir. Toto má napríklad dopad na ukladanie príloh, lebo jej uložením sa ocitne v našom Home adresári a nie na počítači, z ktorého sme pripojení. Ako prenášať súbory z/na našeho Home-u, je už iná kapitola.

Základy bashu

Keď už máme aké-také skúsenosti s bashom, je na čase systematicky porozprávať o syntaxi - ako sa píšu príkazy v bashi. Každý príkaz sa skladá z mena príkazu a z parametrov. Parametre určujú, ako daný príkaz bude pracovať. Príkazy ako aj všetky parametre a symboly sa oddeľujú medzerou. Na to je dôležité myslieť najmä pri písaní podmienok (správne - [ <podmienka> ]; nesprávne - [<podmienka>] - hranatá zátvorka je bežný znak, ktorý môže vystupovať v príkaze či mene súboru).

ls
Vylistuje zoznam súborov v pracovnom adresári
ls /home/samba/profiles
Vylistuje zoznam súborov v adresári /home/samba/profiles

Príkazov môže byť na jednom riadku aj viac. Vtedy ich musíme nejako oddeliť. Ako oddeľovače používame ;, && alebo ||

;Najprv sa vykoná prvý príkaz, potom druhý
&&Vykoná sa prvý príkaz, a ak skončil úspešne, vykoná sa aj druhý. V podmienkach vystupuje ako logické AND - všetky príkazy sa musia skoniť úspešne, aby bola návratová hodnota TRUE. Ak niektorý príkaz nevráti TRUE, nemusíme vykonávať nasledujúce.
||Logické OR. Vykoná prvý príkaz a druhý vykoná, ak prvý skončil neúspešne

Každý príkaz alebo program (príkazy sú napokon tiež programy) vracia nejakú návratovú hodnotu - číslo / chybu / return code. Ak je táto hodnota nula, program sa považuje za uspešne ukončený, inak je toto číslo číslo chyby. Takto môžeme vytvárať jednoduché podmienky.

Každý program má tak isto aj svoj štandardný vstup a výstup (standard input / output). Ak nie je definované parametrom inak, prevádzajú príkazy svoje operácie na týchto súboroch. Štandardný vstup/výstup je by default konzola - klávesnica a monitor. Štandardný vstup a výstup je možné presmerovať do súboru, alebo použiť výstup jedného programu ako vstup pre ďalší (pipelining). Presmerovanie spravíme pridaním ďalšieho špeciálneho parametra za príkaz. O tomto parametri sa príkaz ani nedozvie, iba bash mu presmeruje std vstup a výstup.

príkaz >súborvýstup príkazu sa presmeruje do súboru
príkaz <súborvstup príkazu sa presmeruje do súboru
príkaz1 | príkaz2výstup príkazu 1 sa použije ako vstup do príkazu 2

Príkazy

Pár základných príkazov. K podrobnému manuálu ku každému z nich sa dostaneme príkazom man. Ak nejaký príkaz vyžaduje parametre, obyčajne vypíše svoju syntax, ak ho použijeme bez parametra.

ls / dir
je ekvivalentný DOSovskému príkazu dir. Vylistuje (vypíše) zoznam súborov a adresárov v aktuálnom pracovnom adresári.
cd
Zmení pracovný adresár. Ako parameter môže vystupovať aj "." = pracovny adresár; alebo ".." = adresár o úroveň vyššie. Príklady:
  1. cd /homa/samba/profiles vôjde na absolútnu cestu /homa/samba/profiles
  2. cd dokumenty vôjde do podadresára dokumenty
  3. cd ./dokumenty to isté ako v minulom príklade
  4. cesty sa dajú reťaziť aj zdanlivo nemyselne: cd dokumenty/../dokumenty urobí to isté ako v minulom príklade
  5. cd ../.. výjde o dva adresáre vyššie. Takže, ak sme sa nachádzali v adresári /home/2008, budeme sa nachádzasť v adresári / (koreňový adresár).
logout
Ukončí bash a odhlási nás. Tento príkaz zadáme na konci našej práce.


Copyright (C) 2015-2021 Jakub Veselý & Lenka Koplíková, built using UIKit

Verzia 3.0